اثر پروانه‌ای گروه آریان | کلید سُل

انگار که همین دیروز باشد، صحنه‌اش کامل جلوی چشمانم هست. با شهریار۱ ویدئو کنسرت گروه آریان را میدیدیم؛در یکی از آهنگ‌هایی که اجرا کردند کریس دی‌برگ (Chris DeBurgh) هم در جمع‌شان بود و یکی از آهنگ‌های معروفش۲ را می‌خواندند. توی یکی از آهنگ‌ها حرکت دست گیتاریست گروه، به همراه ژست نشستنش و آرامشی که هنگام تک‌نوازی داشت همه‌ی وجودم را تسخیر کرده بود. اگر بگویم آن قطعه (Track) تک‌نوازی‌اش را بیش از هزاربار دیدم و سیر نشدم زیاد هم دور از واقعیت نگفتم (یعنی آن

فوتر سایت

سایدبار کشویی